หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานIn-House & Online Trainingปี2566

หากคุณกำลังหาหลักสูตรอบรมอะไรดีในปีนี้ทั้งรูปแบบIn-House Training และ Online Training ที่นี้มีคำตอบ ด้วยประสบการณ์มากกว่า17ปี ในสายงานฝึกอบรมพนักงานโดยตรง  เรามีหลักสูตรที่คุณต้องการ หรือให้เราออกแบบหลักสูตรให้ก็ได้ อบรมได้ทั้ง หลักสูตร In-House Trainingและ หลักสูตร Online Training ลูกค้าหลายบริษัทหลายองค์กรเลือกใช้เราในการนำหัวข้อฝึกอบรมพนักงานที่เราได้ออกแบบไปฝึกอบรมพนักงานในองค์กรของลูกค้า โดยเฉพาะบริษัทชื่อดังมากมาย เช่น BMW(โรงงานผลิตรถยนต์),ROSSO,Lotte,ธนาธิวัฒน์,SCG,มิชลิน,ริโก้,สายไฟฟ้าไทยยาซากิ ฯลฯ อีกมากมาย เราจึงออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมOnline TrainingและIn-House Training ปี2566 ที่สามารถออกแบบเป็นหัวข้อการฝึกอบรมพนักงานทั้งฝ่ายผลิตรวมถึงส่วนของสำนักงาน อีกทั้งยังมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งอื่นๆในองค์กร และท่านไหนสนใจฝึกอบรมรูปแบบกิจกรรมหลักสูตรเชิงละลายพฤติกรรม Team Building และ Walk Rally  เราออกแบบกิจกรรมได้อย่างทันสมัยและไม่เหมือนใคร หากสนใจหลักสูตรไหน สามารถสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับ

สถาบันฝึกอบรม,สถาบันฝึกอบรมพนักงาน,บริษัทรับจัดอบรมสัมมนา,สถาบันฝึกอบรมhr,บริษัทรับจัดฝึกอบรม,วิทยากรฝึกอบรม,หลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน,หัวข้อฝึกอบรมที่น่าสนใจ

ส่วนบริษัทไหนที่สนใจฝึกอบรมแบบ In-House Training ก็สามารถดูตัวอย่างหลักสูตรอบรม2566ได้เลยนะครับตามรายละเอียดด้านล่าง สำหรับการฝึกอบรมที่เรารับจัดทั้งแบบ Online Training และ Onsite Training ที่จะนำเสนอให้บริษัทองค์กรต่างๆในปี2566มีดังต่อไปนี้ 

1.หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาในงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2.หลักสูตร หัวหน้างานยุคใหม่4.0ในสไตล์4เก่ง

3.หลักสูตรฝึกอบรม ISO 14001/2015,ISO 9001/2015 (Requirement / Internal Audit )

สถาบันฝึกอบรม,สถาบันฝึกอบรมพนักงาน,หลักสูตรฝึกอบรม2566,หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน,แผนการฝึกอบรมประจำปี2023,หลักสูตรอบรมปี2566,ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร,การฝึกอบรมพนักงานบริษัท,หลักสูตรอบรมภายในองค์กร,หัวข้อการฝึกอบรมที่น่าสนใจ,OnlineTraining,อบรมเรื่องไรดี

4.หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเป็นวิทยากรและสอนงานภายใน

5.หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานร่วมกับทุกคนทุกGENด้วยหลักDISC

บริษัทรับจัดฝึกอบรม,อบรมเรื่องอะไรดี,วิทยากรฝึกอบรม,หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร,หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน2566,รับจัดกิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง,อบรมเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,อบรมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ2566

6.หลักสูตรฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ 

7.หลักสูตรฝึกอบรม กฏหมายแรงงานที่ผู้บริหารและหัวหน้างานควรทราบ 

8.หลักสูตรฝึกอบรม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 (PDPA)

9.หลักสูตรฝึกอบรม OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

10.หลักสูตรฝึกอบรม GHPs&Haccp Rev.5 / หลักสูตร Internal Audit GHPs & Haccp Rev.5

บริษัทรับจัดฝึกอบรม,อบรมเรื่องอะไรดี,วิทยากรฝึกอบรม,หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร,หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน2566,รับจัดกิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง,อบรมเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,อบรมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ2566

11.หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

12.หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารและพัฒนาระบบการจัดการที่ดี

13.หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารทรัพย์สินทางปัญญาในองค์กร 

สถาบันฝึกอบรม,สถาบันฝึกอบรมพนักงาน,บริษัทรับจัดอบรมสัมมนา,สถาบันฝึกอบรมhr,บริษัทรับจัดฝึกอบรม,วิทยากรฝึกอบรม,หลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน,หัวข้อฝึกอบรมที่น่าสนใจ

14.หลักสูตรฝึกอบรมแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้วยกิจกรรมระบบ 5ส. 

15.หลักสูตรฝึกอบรมการสร้างทีมงานด้วยกิจกรรม Walk Rally 

16.หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานอย่างมีความสุข 

17.หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการใช้ระบบข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานโดยแนวทาง PDCA (Kaizen Suggestion System By PDCA)

18.หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

19.หลักสูตรฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์

บริษัทรับจัดฝึกอบรม,อบรมเรื่องอะไรดี,วิทยากรฝึกอบรม,หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร,หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน2566,รับจัดกิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง,อบรมเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ,รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม,อบรมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ2566

20.หลักสูตรฝึกอบรม Lean Training

21.หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริการให้ได้ใจลูกค้า

22.หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายขั้นเทพ 2023 

23.หลักสูตรฝึกอบรม  การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

24.หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาสมรรถนะในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน

25.หลักสูตรฝึกอบรม QCC 7 Tool Training

26.หลักสูตรฝึกอบรม 7 Waste Training

27.หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาหัวหน้างานด้วยหลักการTrain The Trainer 

28.หลักสูตรฝึกอบรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส.ให้สำเร็จ

29.หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

30.หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

31.หลักสูตรฝึกอบรม กรรมการสหภาพแรงงานและสหภาพแรงงานทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

32.หลักสูตรฝึกอบรม การอออกแบบและเขียนข้อกำหนดการตรวจประเมินระบบ5ส.

33.หลักสูตรฝึกอบรม เปลี่ยนชีวิตให้คิดบวก 

34.หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวปั้นจั่น 

35.หลักสูตร Excel 2016,Excel 2019 Basic,Intermediate to Advance

36.หลักสูตรการลดต้นทุนโดยทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

36.และหลักสูตรฝึกอบรมอีกมากมายที่ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ของแต่ละด้านที่ต้องการ

และหากสนใจหลักสูตรไหนในปี2566 และอยากให้เราออกแบบหลักสูตรอบรมพนักงานหลักสูตรไหน สามารถติดต่อได้เลยที่ 

โทร : 090-965-9106 / 081-426-2862 

Line ID : Trainer_are

Line : @ateathailand 

Facebook Page  : เอทีเทรนนิ่ง-รับจัดฝึกอบรมและกิจกรรม

Facebook Page : เทรนเนอร์อ้า-รับจัดกิจกรรม Team Building ฝึกอบรมภายใน และ Safety Day 

ทั้งนี้การเลือกหลักสูตรฝึกอบรมเป็นการตัดสินใจและพิจารณาโดยลูกค้า

โดยมีเราเป็นผู้ออกแบบและนำเสนอหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละครั้ง 

แล้วพบกันในห้องฝึกอบรมนะครับ 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,165,006