รับจัดฝึกอบรมและสัมมนาออนไลน์โดยการใช้เครื่องมือZOOMหรือเครื่องมือที่ลูกค้าถนัด

รับจัดฝึกอบรมและสัมมนาในรูปแบบ Live Visual Classroom ผ่าน Zoom Meeting หรือเครื่องมือที่ลูกค้าถนัด บริษัทเราสามารถจัดฝึกอบรมสัมมนาได้ตามที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรไหน เราสามารถออกแบบให้สามารถจัดฝึกอบรมและสัมมนาออนไลน์ได้โดยทันที ซึ่งจะสอดคล้องกับที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานออกมาประกาศรับรองหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาออนไลน์ซึ่งใช้คำว่าการฝึกอบรมทางไกลโดยใช้เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ ซึ่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31/5/2564 เป็นต้นมา ซึ่งจะสรุปในเรื่องของการการรับรองการฝึกอบรมและสัมมนาออนไลน์ก็คือ 

รับจัดฝึกอบรมออนไลน์,บริษัทรับจัดฝึกอบรมออนไลน์ผ่านzoom,zoommeeting

1.การฝึกอบรมสัมมนาออนไลน์จะต้องมีการยื่นยันตัวตนก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 

2.การฝึกอบรมและสัมมนาออนไลน์จะต้องมีผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น 
3.จะต้องเห็นภาพทั้งสองส่วนก็คือ วิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
4.จะต้องมีการบันทึกการฝึกอบรมและจัดเก็บไว้ไม่น้อยกว่า2ปีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในการฝึกอบรมและสัมมนาออนไลน์ในแต่ละครั้ง 
นั้นคือบทสรุปง่ายที่เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องรู้ในการที่หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาออนไลน์สามารถนำไปยื่ยรับรองได้ และอีกข้อหนึ่งที่สามารถชี้วัดได้ก็คือ การฝึกอบรมแบบออนไลน์สามารถประหยัดต้นทุนในการที่ให้วิทยากรมาจัดที่บริษัท หากคุณต้องการฝึกอบรมและสัมมนาแบบออนไลน์ สามารถติดต่อ เอ.ที.เอ็กเซลเล้นท์ แอนด์ แอคทิวิตี้ ได้เลยที่เบอร์ 0909659106 , 0814262862,Line:Trainer_are,Line@ateathailand และพบกันที่ห้องฝึกอบรมออนไลน์นะครับผม สตูดิโอการฝึกอบรมของเราพร้อมมากครับ 
รับจัดฝึกอบรมและสัมมนาออนไลน์โดยใช้เครื่องมือZoomหรือเครื่องมือที่ลูกค้าถนัด

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,170,406