5ส.คืออะไร?ทำไมหลายองค์กรยอมรับระบบกิจกรรม5ส.

บทความโดย อาทิตย์ ทองงาม

ติดต่อโทร:0909659106,0814262862 Line:Trainer_are 

5ส.แก่นแท้ของกิจกรรมนี้คืออะไรแล้วจะทำกิจกรรม 5ส.ให้สำเร็จได้อย่างไร หากเราพูดถึงกิจกรรม 5ส.แล้วนั้น ต้องบอกไว้อย่างนี้ว่า มีมานานแสนนาน แต่บางองค์กรยังไม่เข้าใจความหมายของการทำกิจกรรม 5ส.ที่แท้จริง แล้วหลายองค์กรยังตามหาความสำเร็จในการทำกิจกรรม 5ส. เมื่อเราอยากรู้อยากทำให้กิจกรรม 5ส.ให้สำเร็จ 

5ส.คืออะไร

เอ.ที.เอ็กเซลเล้นท์ แอนด์ แอคทิวิตี้ จะมาบอกวิธีการ ความหมายของการทำกิจกรรม 5ส.ให้สำเร็จ 

เรามาอ่านตามกันเลยนะครับผม 

ความหมายของกิจกรรม 5ส.คืออะไร

ความหมายของการทำกิจกรรมก็คือ กรลดความสูญเปล่าจากกระบวนการทำงานที่มันไม่เกิดมูลค่า อะไรที่เป็นความซ้ำซ้อนจะต้องถูกจัดการออกไป เกิดเป็นความพอดีที่มีมาตรฐานในการทำงานเช่น เก็บของทุกอย่างต้องมีป้ายบ่งชี้ซึ่งในป้ายบ่งชี้จะต้องมีจำนวน ฯลฯ 

ส่วนเป้าหมายของแต่ละ ส.เรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้าง 

1.สะสาง ทำไปเพื่อเกิดความพอดีในระบบงาน ไม่มากเกิินไป ไม่น้อยเกินไป หากเป็นระบบงาน จะต้องไม่เกิดคอขวดไม่ว่าจะจุดใดจุดหนึ่ง 

2.สะดวก ทำให้เกิดความรวดเร็วในการหาสิ่งของ เก็บสิ่งของอะไรจะต้องมีป้ายบ่งชี้กำกับ และป้ายตรงนั้นจะต้องเกิดเป็นมาตรฐานทั้งองค์กร

3.สะอาด ทำให้เกิดความสะอาด หายสกปรก ไม่มีคราบฝุ่นคราบน้ำมัน มีแผนงานในการทำความสะอาดที่ชัดเจน

4.สร้างมาตรฐาน หรือ สุขลักษณะ ข้อนี้เองจะต้องมีมาตรฐาน 5ส.ทั่วทั้งองค์กร โดยแยกเป็นมาตรฐานองค์กรและมาตรฐานของแต่ละฝ่าย 

5.สร้างนิสัย หรือ สร้างวินัย จะต้องมีกฏระเบียบกติกาในการทำงาน ซึ่งรวมถึงในการทำกิจกรรม 5ส. ส.5จะไม่ได้เน้นในการทำกิจกรรม 5ส.มากนัก แต่ตรงนี้จะไปเน้นในการฝึกระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กร 

5ส.หมายถึงอะไร

นี้คือวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรม 5ส.โดยย่อ และหากจะทำ 5ส.ให้สำเร็จได้ จะต้องเริ่มจากพื้นที่ของตนเอง ทำอย่างต่อเนื่อง ต้องตรวจประเมินอย่างจริงจัง และสุดท้าย ผู้บริหารต้องจริงจังกับกิจกรรมนี้ด้วยครับ 

กิจกรรม 5ส.ถึงจะประสบความสำเร็จ 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,165,006