ยุค4.0องค์กรยังต้องพัฒนาผู้นำและทำทีมบิ้วดิ้ง(Team Building)อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ก้าวไปให้ไกลกว่าคู่แข่ง

ยุค 4.0 องค์กรยังต้องพัฒนาผู้นำและทำทีมบิ้วดิ้ง (Team Building) (สร้างทีมงาน) อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ก้าวไปให้ไกลกว่าคู่แข่ง 

กล่าวคือ สิ่งผู้นำจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็คือ 

1.ผู้นำจะต้องเป็นผู้นำตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกน้อง 

2.ผู้นำจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเององค์กรและคนในทีม 

3.ผู้นำจะต้องมีการวางแผนงานดี และสามารถกระจายงานให้ลูกน้องในทีมได้อย่างทั่วถึง 

4.ผู้นำต้องสามารถสอนงานลูกน้องได้  และสื่อสารได้เชี่ยวชาญได้ในทุกๆเรื่อง

5.ผู้นำจะต้องประเมินผลอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

6.ผู้นำจะต้องแก้ไขในงานให้ได้

7.ผู้นำจะต้องใช้คนให้เหมาะสมกับงานและต้องมีการพัฒนาคนเพื่อให้เกิดการสืบทอดในตำแหน่ง 

8.ผู้นำจะต้องมีทักษะในการให้คำปรึกษาที่ดีแก่ทีมงาน 

9.ผู้นำจะต้องไม่ประพฤติผิดในหน้าที่การงานและเรื่องส่วนตัว 

10.ผู้นำจะต้องไม่ปกป้องคนทำผิด และจะต้องใช้กฏในทีมอย่างตรงไปตรงมา 

11.ผู้นำจะต้องพัฒนาทีมเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรและให้สอดคล้องกับยุค 4.0 

จากข้อ 11 เราจะพัฒนาทีมเราได้อย่างไร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามที่เราต้องการและองค์กรต้องการ

1.จะต้องละลายพฤติกรรมให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

2.สร้างกิจกรรมที่ทำร่วมกัน เพื่อฝึกให้เกิดการทำงานที่เป็นทีม ซึ่งกิจกรรมนั้นๆอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสนุกและให้ทุกคนออกไอเดียกันง่ายๆ ซึ่งแนวทางนี้ ก็จะส่งผลต่อการทำงานที่ดีขึ้น 

3.ใส่วัฒนธรรมขององค์กรของทีมเข้าไปในกิจกรรมให้ซึมซับในความรักองค์กรและในการเป็นเจ้าขององค์กรเข้าไป 

4.ผู้นำทีมจะต้องกล้าให้ทีมงานเปิดใจ เพื่อนำสิ่งที่เขา เสนอแนะ มาปรับปรุง เพื่อทำการพัฒนาให้ทีมงานให้ดีต่อไป 

 

เมื่อคนในองค์กรพัฒนา จะทำให้องค์กรเดินหน้าต่อไปอย่างมีคุณภาพ 

ดังนั้นจงหยุดที่จะพัฒนา 

แล้วหากท่านอยากจะพัฒนาผู้นำและทำกิจกรรม Team Building 

สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับ

โทร:0814262862,0909659106

Line@ateathailand 

เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาคนและพัฒนาองค์กรที่ผ่านการพัฒนาคนมากกว่า 10,000 คน และองค์กรมากกว่า 100องค์กร 

รับรองไม่ผิดหวังครับ 

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,167,359