5วิธีเป็นลูกน้องที่ดีให้หัวหน้าชื่นชม

 5วิธีเป็นลูกน้องที่ดีให้หัวหน้าชื่นชม

หลายๆต่อหลายคนอาจจะยังไม่เคยชินกับการทำงานประจำเมื่อเราเรียนจบมา บางคนเองอาจจะเคยชินกับการทำงานประจำ เพราะเวลาเรียน เรามีโอกาสได้ทำงาน Part Time กับบริษัทต่างๆทำให้เราได้เปรียบมากกว่าคนอื่นในการทำงานหลังเรียนจบมา 

ดังนั้นเอง เราจึงมาดูกันว่า เราจะทำทำอย่างไรให้เป็นลูกน้องที่ดีที่จะทำให้หัวหน้าเราเองยอมรับในการทำงานได้ตลอดเวลาตามวิธีการ

5วิธีเป็นลูกน้องที่ดีให้หัวหน้างานชื่นชม

ข้อที่1.ลูกน้องจะต้องทำงานให้ได้ตามที่เราพูดตอนที่ลูกน้องสัมภาษณ์งานกับหัวหน้างาน ไม่ว่าจะผ่านไปกี่เดือน เราจะต้องทำงานให้ได้ตามสภาพที่หัวหน้างานต้องการ 100%

ข้อที่2ลูกน้องจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อในอนาคตการก้าวหน้าทางอาชีพของตนเอง และจะได้ช่วยเหลือหัวหน้างานและช่วยเหลือคนในทีมให้สบายมากยิ่งขึ้นด้วยครับ

ข้อที่3ลูกน้องเองจะต้องบริหารงานให้เป็น บริหารเวลาให้ได้ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ กล้าแสดงความคิดเห็นในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่า เมื่อเราผ่านเวลาในการทำงานมายาวนาน ประสบการณ์ในการทำงานจะช่วยให้การทำงานของเราแข็วแกร่งขึ้น

ข้อที่4ลูกน้องจะต้องฝึกในการประสานงานในทีมของตนเองและนอกฝ่ายให้ได้ ทั้งนี้การทำงานทุกประเภทการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเช่นกันครับ 

ข้อที่5ลูกน้องทุกคนจะต้องพูดเป็น สื่อสารเป็น ทั้งนี้การทำงานจะต้องมีทักษะในการสื่อสาร เพราะการสื่อสารและการพูดเป็นเรื่องที่คนทำงานจะต้องมี ไม่มากก็น้อย 

นี้คือบางส่วนของการเป็นลูกน้องที่ดีเพื่อให้หัวหน้างานชื่นชม และถ้าหากท่านทำได้มากกว่านี้ ก็จะทำให้ศักยภาพของท่านเองมีประสิทธิภาพมากๆและหัวหน้างานของท่านเองก็จะยอมรับตัวท่านในที่สุด

สนใจฝึกอบรมติดต่อ

โทร:0814262862,0909659106

Line:@ateathailand 

www.attrainingcourse.com

www.ateathailand.com 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,160,778