10ข้อเพื่อเป็นหัวหน้างานที่ดี

ใครๆก็อยากได้หัวหน้างานและผู้นำที่ดี ??? 

ไม่ว่าจะเป็นองค์กร 

ไม่ว่าจะเป็นลูกน้อง 

ลองมาอ่านกันครับ ว่าการเป็นหัวหน้างานและผู้นำที่ดี ภายใน 10 ข้อมีอะไรบ้าง

1.หัวหน้างานหรือผู้นำต้องมาทำงานก่อนลูกน้องเสมอและกลับหลังลูกน้องเสมอ

2.หัวหน้างานหรือผู้นำต้องวางแผนงานหรือบริหารงานเป็นในแต่ละวัน เดือน ปี เพื่อให้งานนั้นสำเร็จได้โดยไร้ซึ่งข้อผิดพลาดในการทำงาน

3.หัวหน้างานหรือผู้นำจะต้องใช้คนให้เหมาะสมกับงานในทีมและสามารถฝึกให้ลูกน้องทำงานได้หลากหลาย เพื่อทดแทนในกรณีคนขาดหายไป

4.หัวหน้างานหรือผู้นำ ต้องสอนงานเป็น พูดเป็น สื่อสารเป็น ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นผู้นำหรือหัวหน้า (สำหรับการพูด การสื่อสาร การสอน เป็นสิ่งที่สามารถฝึกได้ครับ ) แต่สำหรับการสื่อสาร 3 สิ่งที่ไม่ควรมีในทีมก็คือ 

4.1 ทำไม่ได้ 

4.2 ไม่มีเวลา 

4.3 ไม่ใช่หน้าที่

5.หัวหน้างานหรือผู้นำต้องมีความ #ซื่อสัตย์ ต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อองค์กร และไม่ควรใช้ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของตัวเราเอง

6.หัวหน้างานหรือผู้นำต้องแก้ไขปัญหารอบด้านเก่ง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในงานหรือปัญหาส่วนตัวของลูกน้อง

7.หัวหน้างานหรือผู้นำต้องสามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกน้องได้ในเรื่องงานและเรื่องที่ตนเองเชี่ยวชาญ

8.หัวหน้างานหรือผู้นำจะต้องมีการประเมินผลอย่างเป็นธรรม ไม่ลำเอียง โดยดูจากผลการทำงาน และ พฤติกรรมการทำงาน และต้องมีการส่งเสริมความก้าวหน้าของลูกน้องให้เติบโตยิ่งขึ้นไป

9.หัวหน้างานหรือผู้นำต้องทราบเรื่องของการฝึกอบรมและพัฒนา เพราะมันเครื่องมือที่จะช่วยให้ลูกน้องเราเก่งขึ้น

10.หัวหน้างานหรือผู้นำต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ และเพื่อเป็นการสร้างศรัธราต่อองค์กรและลูกน้อง

แล้วคุณละขาดข้อไหนบ้าง หรือ ต้องเพิ่มข้อไหนบ้าง

เม้นท์ได้นะครับ

แต่หากเป็นหัวหน้าที่ดีแล้ว ก็ขอให้เป็นหัวหน้าที่ดีต่อไปนะครับ

แต่เดี่ยวก่อน ขอเพิ่มอีกข้อ

11.หัวหน้างาน #อย่าเป็นหมอเฟสบุ๊ค เอ๊ะข้อนี้คืออะไรหมายถึงอะไร เดี่ยวมาต่อในครั้งต่อไป 

#แชร์ต่อก็ขอบคุณคราฟ 

#เอทีเอ็กเซลเล้นท์แอนด์แอคทิวิตี้ 

#รับจัดฝึกอบรม #inhousetraining และ

#กิจกรรมwalkrallyและteambuiding

สนใจโทร 0814262862,0909659106

LINE: Trainer_are 

LINE@:ateathailand 

www.attrainingcourse.com

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,172,684