4วิธีในการเป็นหัวหน้าที่น่าเคารพ

เมื่อคนจะเป็นหัวหน้างาน จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง บางคนเองจะเป็นหัวหน้ายังไม่รู้บทบาทหรือวิธีการที่สั่งการ มอบหมายงาน ติดตามงาน หรือแม้กระทั่ง การติหรือชมลูกน้อง และเมื่อได้เป็นหัวหน้างานตามที่ผู้บังคับบัญชาขั้นสูงได้สั่งการมา เลยทำให้การทำงานในตำแหน่งหัวหน้างานไม่เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้ไม่เกิดความเชื่อถือในผู้ใต้บังบัญชาหรือลูกค้า เลยทำให้เป็นหัวหน้าที่ไม่น่าเคารพ และหัวหน้าที่ไม่น่าคบ 

ดังนั้นเอง จะบอกแชร์ 4 วิธีที่จะทำให้เป็นหัวหน้าที่เคารพให้กับทุกท่านได้อ่านกันว่าะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับ 

1.หัวหน้างานต้อง "รับฟัง" ในทุกเรื่องของลูกน้องเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน การแก้ไขปัญหาในงานหรือแม้กระทั่ง เรื่องส่วนตัวเอง การเป็นหัวหน้างานที่ดีอย่างหนึ่งก็คือการรับฟังแล้วสามารถให้คำปรึกษาได้ด้วยเช่นกัน เพื่อให้หาทางออกให้กับเรื่องที่ลูกน้องอยากจะปรึกษาด้วย 
2.หัวหน้างานต้อง "เข้าใจ" ในชีวิตของลูกน้อง เพราะการมาอยู่รวมกัน ลูกน้องเราแต่ละคนร้อยพ่อพันแม่ การเข้าใจจึงเป็นเรื่องจะส่งผลต่อการทำงานและการแบ่งหน้าที่ให้เหมาะสม เหมือนที่หลักวิชาการเค้าบอกว่า "จงใช้คนให้ตรงกับงาน"ซึ่งหากเราเข้าใจในนิสัย ความเชี่ยวชาญ เราก็อาจจะอยู่ร่วมกันได้ในทีม 
3.หัวหน้างานต้อง "ใส่ใจ"ในงานของลูกน้องที่ทำ ว่าทำแล้วเป็นอย่างไร สำเร็จหรือไม่ มีสิ่งใดที่ต้องแก้ไข เพราะบางงานเอง ลูกน้องต้องการความช่วยเหลือจากคนที่เป็น "หัวหน้างาน" 
4.หัวหน้างานต้อง "ยุติธรรม" ยุติธรรมในการบังคับบัญชา ยุติธรรมในการประเมินผล ยุติธรรมในหน้าที่ของตนเอง และอีกหลายๆเรื่อง เพราะหัวหน้างาน เราคือแบบอย่างที่ดีของลูกน้อง อีกทั้งหัวหน้างานจะต้องสร้างความน่าเคารพและต้องสร้างศรัทธาให้เกิดและจะทำให้การควบคุมงานและการสั่งงานภายในทีมจะง่ายขึ้นมาทันที 
 
ดังนั้น เมื่อเราจะเป็นหัวหน้างาน "จงเตรียมความพร้อมให้รอบด้านก่อนที่จะขึ้นในตำแหน่งนั้น" 

ติดต่อฝึกอบรมหัวหน้างานหรืิอหลักสูตรและกิจกรรมอื่นๆ
โทร:08142626862
Line@ateathailand 
เพจ1:เทรนเนอร์อ้า-รับจัดกิจกรรม Team Building ฝึกอบรมภายในองค์กร และ Safety Day 
เพจ2:เอทีเทรนนิ่ง-รับจัดฝึกอบรมและกิจกรรม
เพจ3:เอ.ที.เอ็กเซลเล้นท์ แอนด์ แอคทิวิตี้ รับจัดฝึกอบรมและกิจกรรม 
 
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,160,781