หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรม การทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงานร่วมกัน

หลักสูตรทำงานอย่างมีความสุข 

สนุกกับการทำงานร่วมกัน 

รูปแบบฝึกอบรม;ละลายพฤติกรรมบรรยาย,กิจกรรมWorkshop,อภิปราย,บรรยาย

บทนำ

หากจะถามในสิ่งที่พนักงานในองค์กรอยากได้1ข้อที่สุดในการทำงานก็คือความสุขในการทำงาน สุขกับองค์กร สุขกับหัวหน้างาน สุขกับเพื่อนร่วมงาน แต่หากเอารูปแบบในการทำงาน ณ.ปัจจุบันมาเทียบกันกับความสุขที่พนักงานนั้นตามหา ก็อาจจะมีโดยประมาณ50%แล้วอีก 50%คือสิ่งที่พนักงานหลายท่านเองจะต้องทำงานแข่งขันกับเวลาที่องค์กรหรือแม้กระทั่งลูกค้าเป็นผู้กำหนด 

หลักสูตรการทำงานอย่างมีความสุข,หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน,หลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน,หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์,หลักสูตรอบรมออนไลน์2564

ทั้งนี้ทั้งนั้น หากองค์กรมองว่า หากเราจะสร้างองค์กรให้เกิดความสุขเพิ่มขึ้นมาให้มากกว่า 50% แล้วสิ่งๆนั้นมันจะส่งผลต่อการทำงานที่มีคุณภาพและสร้างความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า ก็เชื่อว่า หลักสูตรการทำงานอย่างมีความสุข ก็จะตอบโจทย์ความต้องการนี้ และจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

วัตประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการสร้างความสุขในการทำงานอย่างง่ายของพนักงาน

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการวางเป้าหมายในการทำงานและเป้าหมายของชีวิตอย่างมีความสุข

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดี เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร                                                        

หัวข้อการอบรม

ละลายพฤติกรรมคนทำงาน

กฏระเบียบต้องมาก่อน 

วินัยของคนทำงานมีอะไรบ้าง 

ทำงานอย่างมีความสุขเริ่มจากอะไร 

การทำงานอย่างมีความสุขในองค์กรที่เหมือนบ้านหลังที่สองของเรา

ความซื่อสัตย์ต่อองค์กรเป็นการสร้างความสุขอีกทาง

บุคลิกภาพของคนทำงานเพื่อสร้างความสุข

การสื่อสารที่ดี

สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนควรต้องมีในการทำงานเพื่อความสุขของตนเอง

หลักธรรมช่วยนำความสุขมาได้ 

การตั้งเป้าหมายขององค์กรเพื่อความสุขของตนเองและความสุขขององค์กร

ระยะเวลา 

1 วัน  

หมายเหตุ 

สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ตามความต้องการขององค์กร 

รูปแบบการประเมินผล

Pre-Post Test 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,134,010