รับจัดฝึกอบรมพนักงานหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์2565 : Online Training 2022

ในปี2565 เรารับจัดฝึกอบรมและสัมมนาในรูปแบบ Live Visual Classroom ผ่าน Zoom Meeting,Microsoft Team,Gather Town หรือเครื่องมือที่ลูกค้าถนัด บริษัทเราสามารถจัดฝึกอบรมสัมมนาได้ตามที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรไหน เราสามารถออกแบบให้สามารถจัดฝึกอบรมและสัมมนาออนไลน์ได้โดยทันที ซึ่งจะสอดคล้องกับที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานออกมาประกาศรับรองหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาออนไลน์ซึ่งใช้คำว่าการฝึกอบรมทางไกลโดยใช้เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ ซึ่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31/5/2564 เป็นต้นมา ซึ่งจะสรุปในเรื่องของการการรับรองการฝึกอบรมและสัมมนาออนไลน์ก็คือ
1.การฝึกอบรมสัมมนาออนไลน์จะต้องมีการยื่นยันตัวตนก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
 
 
2.การฝึกอบรมและสัมมนาออนไลน์จะต้องมีผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น
3.จะต้องเห็นภาพทั้งสองส่วนก็คือ วิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
4.จะต้องมีการบันทึกการฝึกอบรมและจัดเก็บไว้ไม่น้อยกว่า2ปีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในการฝึกอบรมและสัมมนาออนไลน์ในแต่ละครั้ง
 
รับจัดฝึกอบรม,รับจัดฝึกอบรมออนไลน์,บริษัทรับจัดฝึกอบรม,สถาบันรับจัดฝึกอบรม,สถาบันรับจัดฝึกอบรมพนักงาน
นั้นคือบทสรุปง่ายที่เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องรู้ในการที่หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาออนไลน์สามารถนำไปยื่ยรับรองได้ และอีกข้อหนึ่งที่สามารถชี้วัดได้ก็คือ การฝึกอบรมแบบออนไลน์สามารถประหยัดต้นทุนในการที่ให้วิทยากรมาจัดที่บริษัท หากคุณต้องการฝึกอบรมและสัมมนาแบบออนไลน์ สามารถติดต่อ เอ.ที.เอ็กเซลเล้นท์ แอนด์ แอคทิวิตี้ ได้เลยที่เบอร์ 0909659106 , 0814262862,Line:Trainer_are,Line@ateathailand และพบกันที่ห้องฝึกอบรมออนไลน์นะครับผม สตูดิโอการฝึกอบรมของเราพร้อมมากครับ 
ตัวอย่างหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานที่ฝึกอบรมพนักงานผ่านระบบออนไลน์ได้วุฒิบัตรโดยใช้ระบบ E-Training มีทั้งคอร์สหลักสูตร Soft Skill และ Up Skill สามารถพัฒนาพนักงานได้ผ่านระบบออนไลน์onlinetrainingเนื้อหาสามารถนำไปใช้งานได้จริงและได้วุฒิบัตร  ซึ่งจะมีหลักสูตรตัวอย่างที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 

1.หลักสูตรฝึกอบรม Hr for non Hr

2.หลักสูตรฝึกอบรม Train The Trainer

3.หลักสูตรฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ 

4.หลักสูตรฝึกอบรม กฏหมายแรงงานที่ผู้บริหารและหัวหน้างานควรทราบ 

5.หลักสูตรฝึกอบรม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 (PDPA)

6.หลักสูตรฝึกอบรม OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

7.หลักสูตรฝึกอบรม หัวหน้างานยุคใหม่4.0ในสไลต์4เก่ง

8.หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารและพัฒนาระบบการจัดการที่ดี

9หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารทรัพย์สินทางปัญญาในองค์กร 

10.หลักสูตรฝึกอบรมแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้วยกิจกรรมระบบ 5ส.

11.หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานอย่างมีความสุข 

12.หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการใช้ระบบข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานโดยแนวทาง PDCA (Kaizen Suggestion System By PDCA)

13.หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

14.หลักสูตรฝึกอบรม ISO 14001/2015,ISO 9001/2015 (Requirement / Internal Audit )

15.หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานร่วมกับทุกคนทุกGENด้วยหลักDISC

16.หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริการให้ได้ใจลูกค้า

17.หลักสูตรฝึกอบรม 12กระบวนการขายให้ได้ลูกค้า

18.หลักสูตรฝึกอบรม  การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

19.หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาสมรรถนะในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน

20.หลักสูตรฝึกอบรม QCC 7 Tool Training

21.หลักสูตรฝึกอบรม 7 Waste Training

22.หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาหัวหน้างานด้วยหลักการTrain The Trainer 

23.หลักสูตรฝึกอบรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส.ให้สำเร็จ

24.หลักสูตรฝึกอบรม IATF ISO/TS 16949 : 2009 & 2016 

25.หลักสูตรฝึกอบรม Automotive Core tool

26.หลักสูตรฝึกอบรม กรรมการสหภาพแรงงานและสหภาพแรงงานทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

27.หลักสูตรฝึกอบรม การอออกแบบและเขียนข้อกำหนดการตรวจประเมินระบบ5ส.

28.หลักสูตรฝึกอบรม เปลี่ยนชีวิตให้คิดบวก 

29.GHPs&Haccp Rev5.

30.หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวปั้นจั่น 

31.และหลักสูตรฝึกอบรมอีกมากมายสามารถดูลิ้งค์หลักสูตรด้านล่าง

ซึ่งหากบริษัทไหนสนใจในการฝึกอบรมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่Line:@ateathailand
Line:Trainer_are
E-Mail:attraingroup@gmail.com
 

สมัครอบรมในหลักสูตรสัมมนา Public Training 

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 1,160,778